Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Producenci
Legalne zdjęcia!

Regulamin Konkursu Wielkanocnego

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs Wielkanocny”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego zdjęcia przedstawiającego temat Konkursu.
2. Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie jest firma Eko Straganik.
3. Konkurs jest organizowany na na stronie serwisu Facebook.com i jest przeznaczony dla fanów Eko Straganik na Facebooku i ma zasięg ogólnopolski.
4. Zdjęcia należy udostępniać w dniach 23.03 - 31.03.2015r. w Wydarzeniu w serwisie Facebook "Konkurs Wielkanocny" 
5. Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną ogłoszone dnia 01.04.2015r. na fun page Eko Straganik na Facebooku oraz ekostraganik.pl

II Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby będące fanami Eko Straganik na Facebooku, udostępnią post w Wydarzeniu na Fb "Konkurs Wielkanocny" wraz ze zdjęciem obrazującym Króliczka, Chomika, Szynszylę, Koszatniczkę lub  Świnkę Morską w wielkanocnej scenerii, a opis postu będzie zawierać:
1) imię właściciela Futrzaka,
2) imię Futrzaka,
3) rasę Futrzaka.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
4. Adres e-mail Zwycięzców Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim. Adres e-mail oraz imię Zwycięzców będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora.
5. Minimalna liczba uczestników, aby konkurs się odbył to: 50 osób.

III Zasady i przebieg konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").
2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany przez jury powołane przez Organizatora.
3. Jury w drodze głosowania wybierze 3 najładniejsze i najbardziej kreatywne zdjęcia Futrzaków. Natomiast nagroda pocieszenia przypadnie uczestnikom, których Futrzak zdobędzie najwięcej polubień fanów, polubienia stron nie będą brane pod uwagę.
FAN - osoba posiadająca konto osobiste w serwisie Facebook (zgodnie z pkt. 4 Regulaminu serwisu Facebook).
4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać maksymalnie 5 zdjęć (wraz z opisem) w formacie JPG, pod warunkiem, że każde następne zdjęcie będzie z innym Futrzakiem.
5. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

IV Nagrody*

3 x najlepsze zdjęcie: bon zakupowy o wartości 30zł. 

1 x nagroda pocieszenia: bon zakupowy o wartości 20zł.

* osoby które wygrają i przekażą swoją nagrodę Uszakom, przy kolejnym zamówieniu otrzymają od nas ulubioną pakę ziół gratis 

4. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  • prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
  • wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
  • prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
  • prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
  • prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,
  • prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
  • prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
  • publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

V Postanowienia końcowe

1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.
2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl